ค้นหา

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

มาฝึก Adobe Illustrator

Adobe Illustrator


- หมายเหตุ ผมจะอธิบายการทำงานของโปรแกรมตั้งแต่พื้นฐานนะครับ หากใครมีเทคนิคพิเศษ ก็โพสไว้ได้หน้าครับ ผมจะอัพลงไว้ที่หน้าแรกให้

Adobe Illustrator เป็น โปรแกรมสำหรับงานออกแบบกราฟิค เหมาะสำหรับเอาไปใช้ในการวาดภาพ ออกแบบ logo ต่างๆ โปรแกรมนี้จะทำงานเป็นระบบ Vector ซึ่งเป็น
การสร้างกราฟิค จากการคำนวนของโปรแกรม

Chapter 1 : How to use & Basic

การใช้ illustrator จะมีหลักการออกแบบ โดยใช้ Layer เป็นหลัก จะช่วยให้สามารถเลือกรูปภาพที่ซ้อนๆกันได้ง่าย และไม่ไปรบกวนรูปภาพใน layer อื่น

ทุกครั้งที่เราวาดรูป ขึ้นมาโปรแกรมจะทำการสร้าง layer ใหม่โดยอัตโนมัติ และจะนำมาวางอยู่ บนสุด

ดังรูป เเราต้องการจะสร้างวงกลมซ้อนกัน 2 วง


เราจะสร้างวงแรก ขึ้นมา แล้วตามด้วยสร้างวง ที่2 จะได้ วงกลม2ชิ้น

ซึ่งจะไม่สามารถ สร้างวงกลม ทั้ง 2 ชิ้นให้เป็นชิ้นเดียวกันได้ ในตอนที่วาด

- - - - ดังนั้น เมื่อเราใช้งาน illus จิงๆ จะเกิด layer ขึ้นมากมาย ภายในรูปๆหนึ่ง จึงจำเป็นที่จะต้องจำปุ่มลัด(hot key) ไว้ เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการใช้งาน

Quote
hot key ในการเลื่อนชั้น layer

คือ ctrl+[ (บ) และ ctrl+] (ล)

ctrl+ [ (บ) จะเป็นการเลื่อน layer ที่เราเลือก ลงไป1ชั้น

ctrl+ ] (ล) จะเป็นการเลื่อน layer ที่เราเลือก ขึ้นไป 1ชั้น

ctrl+ shift + [ (บ) จะเป็นการเลื่อน layer ที่เราเลือก ลงไปเป็น layer ล่างสุด

ctrl+ shift + ] (ล) จะเป็นการเลื่อน layer ที่เราเลือก ขึ้นไปเป็น layer บนสุด


- Menu bar -เรามาดูส่วนของ menubar กันครับ

1.
Selection Tool - hot key > (V)

- ใช้เลือกวัตถุเพียง 1 ชิ้น ถ้าเลือกหลายชิ้นก้อลากครอบ หรือ กด shift ค้างไว้ แล้วเลือกชิ้นอื่นได้เลยครับ

หรือไปเป็นการใช้เลือกวัตถุ ทั้ง Group

Quote
การ Group คือการจัดกลุ่ม วัตถุ หลายๆชิ้นให้เป็นก้อนเดียวกัน เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย

ทำโดยการ เลือกวัตถุที่ต้องการ 2 ชิ้นขึ้นไป แล้วกด crtl+g หรือ คลิกขวา > Group

- ใช้ในการปรับแต่งขนาด/หมุน รูปภาพ ถ้า กด shift ค้างแล้วปรับขนาด จะเป็นการปรับในอัตราส่วนที่เท่าเดิม

ถ้า กด shift ค้างแล้วหมุนรูปภาพ จะเป็นการหมุนครั้งละ 45 องศา

- การ copy วัตถุ ทำโดยการ กด alt ค้างไว้ จากนั้นค่อยกดที่ตัววัตถุ แล้วลากออกมา (ถ้ากด shift ไปด้วย จะเป็นการวางวัตถุ ในแนวเดียว หรือ 45 องศา กับวัตถุต้นแบบ )


2.
Direct Selection Tool - hot key > (A)

เอาไว้ปรับแต่งรูป ที่เป็น มุม และจุด โดย คลิกหรือลากครอบ เพื่อเลือกจุดที่ต้องการ จุดที่ถูกเลือก จะเป็น จุดสีทึบ ครับ

** สังเกตว่า ตรงขวาล่าง จะมีลูกศรสีดำอยู่ คือ tool ตัวนี้ จะมี tool ตัวย่อย อีก 2 อัน เมื่อทำการ คลิกซ้ายค้างเอาไว้ **

คือ


เมื่อเราเปลี่ยน ไปเลือก tool ตัวอื่น แล้ว กด A เพื่อกลับมาเลือก tool ตัวนี้ จะเป็นการเลือก ลูกศรแบบที่ 1 ครับ

ส่วน Group Selection Tool จะมีหน้าที่เหมือน ลูกศรดำ คือใช้ในการเลือกวัตถุ

-- แต่ลูกศรขาว จะสามารถ เลือกวัตถุ ที่ทำการ Group แล้วออกมาทีละชิ้นได้คับ

3.
Magic Wand Tool - hot key > (Y)

ใช้สำหรับเลือกวัตถ ที่มีสีเดียวกัน หลักการทำงานจะเหมือนกับ photoshopจากรูป เมื่อเราใช้ magic wand เลือก จุดที่มีสีแดง สีแดง ทั้งหมดก้อจะถูกเลือก เมื่อทำการเปลี่ยนเป็นสี เขียว สีแดงทั้งหมดก้อจะกลายเป็นสีเขียว

4.
Losso Tool - hot key > (Q)ใช้ทำการเลือกจุดที่ต้องการ โดยการลากครอบ จะมีหน้าที่เหมือนลูกศรขาว แต่จะสามารถเลือกจุดได้ง่ายกว่า

แต่จะไม่สามารถปรับจุด ได้ ฉะนั้นเมื่อเลือกเสร็จ ก็กลับไปเลือกลูกศรขาวในการปรับแต่งครับ


5.
Pen Tool - hot key > (P)ตัวที่ใช้ในการสร้าง Path จะมีตัวเดียว คือตัวแรกครับ ส่วนที่เหลือ อีก3ตัวที่เหลือจะเป็นตัวปรับแต่ง path

สามารถทำให้เป็นเส้นโค้งได้โดยการลากค้าง และปรับแต่งอีกครั้งได้โดยใช้ ศรขาวหรือ
Conert Anchor Point Tool - hot key (shift+c) ครับ

ส่วนตัว Add Anchor Point Tool - hot key (+) ไว้เพิ่มจุดบนเส้น

Delete Point Tool - hot key (-) ไว้ลบจุดบนเส้นครับ * * * * ตัว + , - กดที่ ข ช นะครับ * * * *

6.
Type Tool - hoy key (T)6.1 เป็นการพิมข้อความธรรมดา เวลาใช้ก้อให้คลิกตรงพื้นที่ที่ต้องการพิม 1 ครั้ง ครับ

6.2 Area Tool Type เป็นการพิมข้อความในตัว วัตถุ การใช้ คือให้เราสร้างวัตถุมา 1 ชิ้น จากนั้นเลือก Area Tool Type แล้วคลิกบนเส้นขอบวัตถุเลยครับ6.3 Type on a Path Tool เป็นการพิมข้อความบนเส้นขอบของวัตถุ การใช้ คือให้เราสร้างวัตถุมาชิ้น จากนั้นเลือก Type on a Path Tool แล้วคลิกบนเส้นขอบวัตถุเลยครับ

การปรับแต่ง จะมีอยู่ 4 จุดหลัก ใช้ลูกศรดำในการปรับ คลิกตรงที่เป็นเส้นยาวๆขึ้นมานะคับจุดที่ 1 เป็นการ เลื่อนจุดเริ่มต้น ของข้อความ

จุดที่ 2 เป็นการปรับตำแหน่งข้อความ

จุดที่ 3 เป็นการ เลื่อนจุดสิ้นสุดของข้อความ

จุดที่ 4 เราสามารถ เลื่อนข้อความให้อยู่ภายในรูปได้ โดยการใช้ ศรดำ คลิกค้างแล้วลากข้อความมาไว้ข้างในได้เลย

6.4 เหมือน 6.1 แต่เป็นการพิมข้อความในแนวตั้งครับ เหมาะสำหรับ บางภาษา เช่น ภาษาญี่ปุ่น

6.5 เหมือน 6.2 แต่เป็นการพิมข้อความในแนวตั้ง เช่นกัน

6.6 เหมือน 6.3 แต่เป็นการพิมข้อความในแนวตั้ง เช่นกัน


>> รูป 6.6
7. และ 8. จะขอกล่าวไปพร้อมๆกันเลยนะคับ

Tool ทั้ง 2 ตัวนี้ สามารถปรับแต่งขณะสร้างได้เหมือนกัน โดย ขณะที่คลิกค้างอยู๋ให้ กดปุ่ม บน/ล่าง ในการปรับแต่ง

หรือ กดคลิก 1 ครั้ง เพื่อปรับแต่งแบบกำหนดเอง

7. Line Segment Tool - hot key (\)7.1 Line Segment Tool - hot key > (\) ใช้สร้างเส้นตรง กด shift เพื่อให้มุม 0 45 90 180 270 360 กด alt เพื่อเป็นการสร้าง เส้นตรงจากจุดกึ่งกลาง

7.2 Arc tool ใช้สร้างเส้นโค้ง กด shift เพื่อให้มุม 0 45 90 180 270 360 กด alt เพื่อเป็นการสร้าง เส้นโค้งจากจุดกึ่งกลาง

กด บน/ล่าง เพื่อปรับ ความโค้ง

7.3 Spiral Tool ใช้สร้าง เส้นโค้งรูปก้อนหอย กด shift เพื่อให้มุม 0 45 90 180 270 360 กด บน/ล่าง เพื่อปรับ ชั้นของก้นหอย

7.4 Polar Grid Tool ใช้สร้างวงกลมซ้อนกันคล้ายใยแมงมุม กด shift เพื่อให้เป็นวงกลม กด บน/ล่าง เพื่อปรับ ชั้นวงกลม

กด alt เพื่อเป็นการสร้าง วงกลมจากจุดกึ่งกลาง


8. Rectangle Tool - hot key > (M)8.1 Rectangle Tool - hot key > (M) ใช้สร้างรูป 4 เหลี่ยม กด shift เพื่อให้เป็น 4 เหลี่ยมจัตุรัส กด alt เพื่อเป็นการสร้าง 4เหลี่ยมจากจุดกึ่งกลาง

8.2 Rounded Rectangle Tool ใช้สร้างรูป 4 เหลี่ยมแบบมน กด shift เพื่อให้เป็น 4 เหลี่ยมจัตุรัส กด alt เพื่อเป็นการสร้าง 4เหลี่ยมจากจุดกึ่งกลาง

กด บน/ล่าง เพื่อปรับ ความมน

8.3 Ellipse Tool - hot key > (L) ใช้สร้างวงกลม/วงรี กด shift เพื่อให้เป็น วงกลม กด alt เพื่อเป็นการสร้างวงกลม จากจุดศูนย์กลาง

8.4 Polygon Tool ใช้สร้างรูปหลายเหลี่ยม กด shift เพื่อให้เป็น รูปขนานกับพื้น กด บน/ล่าง เพื่อปรับ เพิ่ม-ลด จำนวนมุม

8.5 Star Tool ใช้สร้างรูปเหลี่ยมเข้าด้านใน หรือรูปดาวต่างๆ กด shift เพื่อให้เป็น รูปขนานกับพื้น กด บน/ล่าง เพื่อปรับ เพิ่ม-ลด จำนวนมุม

8.6 Flare Tool ใช้สร้าง Effect แสงสะท้อน ควรใช้กับพื้นหลังที่มีสี หรือสีเข้มๆ - วิธีใช้คือ ลากวงกลมวงแรกขึ้นจากนั้นให้ไปคลิกจุด อีกตำแหน่งนึงQuote

TIPS ถ้าต้องการย้ายตำแหน่งวัตถุที่เรากำลังวาดอยู่ ให้ กด Space bar ค้างไว้นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น